Bazar, 19.05.2019, 18:17
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi

Блог

Главная » 2010 » Avqust » 12 » Quranda 19 raqaminin mocuzasi
11:26
Quranda 19 raqaminin mocuzasi
Quranin riyazi mocuzalarinin basqa biri isa 19 raqaminin ayalarin icina sifralanmis bir sakilda yerlasdirilmasidir. Quranda "Onun ustunda ondoqquz vardir” ("Muddasir”, 74/30) ayasi ila nazarlarimizi calb edan bu raqam Quranin aksar yerinda sifralanmisdir. Bunun numunalarindan bir hissasini bela saya bilarik:
 "Bismillah” kalmasi 19 harfdan ibaratdir.
 Quranda 114 (19 x 6) sura var.
Ilk vahy olunan sura (96-ci sura) axirdan19-cu suradir. Quranin ilk vahy edilan ayalari 96-ci suranin ilk 5 ayasidir va bu ayalardaki kalmalarin sayi cami 19-dur. Gorunduyu kimi, ilk 5 aya cami 19 kalmadan ibaratdir. Arada qeyd edilan"vav” kalma yox, harfdir. "Ba” harflari da eyni sakilda bu saya daxil edilmayib. Vahy edilan ilk sura ("alaq” surasi) 19 ayaya malikdir va ozunda 285 harfi (19 x 15) ehtiva edir.
Axirinci vahy edilan sura olan"Nasr” cami 19 kalmadan ibaratdir. Bundan basqa "Nasr” surasinin Allahin komayindan bahs edan ilk ayasi da 19 harfdan ibaratdir.
Quranda 114 (19 x 6) "Bismillah” sozu var. Bu say da 19-dan 6 dafa coxdur.
Quranda 113 sura "Bismillah”la baslayir. Basinda "Bismillah” olmayan yegana sura 9-cu sura olan"Tovba” surasidir.
Quranda ancaq "Naml” surasinda iki "Bismillah” var. Bunlardan biri suranin avvalinda, digari isa 30-cu ayada qeyd edilmisdir. "Bismillah”la baslamayan"Tovba” surasindan etibaran saymaga baslayanda "Naml” surasinin19-cu sirada yerlasdiyini gormak olar. 19 sura sonra galan 27-ci sura olan"Naml” surasininham avvalinda, ham da 30-cu ayasinda "Bismillah” var. Belalikla, 27-ci surada iki "Bismillah” var. "Bismillah”larin sayini 114-a catdiranaya 27-ci suranin 30-cu ayasidir. Bundan basqa sura va aya nomralarini, yani 27 va 30-u toplayanda 57 (19 x 3) sayini alda edirik. "Tovba” surasindan(9) "Naml” surasina (27) qadar olan sura nomralarinin cami 9+10+11+12+13+14+15 +16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=342 edir. Bu da 19 raqaminin18 qatidir. 19-la 19-un bir neca qati olan ayalarda qeyd edilmis Allah kalmalarinin cami 133-dur (19 x 7).
"Bir” manasina galan "vahid” ("i” harfi bu soz oxunarkan alava edilir) kalmasinin abcad dayari 19-dur. Quranda bu kalma "bir cesid yemak”, "bir qapi” va s. kimi muxtalif kalmalar ucun isladilmisdir. "Tak Allah” olaraq isladilmasi isa 19 dafadir. 19 dafa "vahd” kalmasinin qeyd edildiyi ayalarin sura va aya nomralarinin cami 361 (19 x 19)-dur. Baslangic harflarinin oldugu birinci sura ila baslangic harflarinin oldugu axirinci sura arasinda baslangic harflarinin olmadigi 38 (19 x 2) sura var. "Rahman” kalmasi isa Quranda 57 (19 x 3) dafa qeyd edilir. Quranda 30 farqli raqam qeyd edilib. Quranda qeyd edilan butun bu raqamlari (takrarlarini nazara almadan) toplayanda alda edilan say 162.146-dir. Bu da 19-la 8534-inhasilidir:1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+ 80+99+100+200+300+1000+2000+3000+5000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8534). Bu 30 farqli raqama alava olaraq Quranda 8 adad kasirli saydan bahs edilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3-dur. Belalikla, Quran ozunda 38 (19 x 2) farqli sayi ehtiva edir.
Quranin avvalindan etibaran19 ayaya sahib olan ilk surasi "Infitar” surasidir. Bu suranin basqa bir xususiyyati da axirinci kalmasinin"Allah” kalmasi olmasidir. Bu ham da Qurandaki axirdan19-cu "Allah” kalmasidir.
 "Qaf” harfi ila baslayan 50-ci surada 57 (19 x 3) "qaf” harfi var. avvalinda "qaf” harfi olan 42-ci surada yena 57 (19 x 3) adad "qaf” harfi var. 50-ci suranin 45 ayasi var. Bunlari toplasaq, (42+53) yena 95 (19 x 5) edir. "Qaf” surasininilk ayasinda Quran ucun isladilan "macid” kalmasinin abcad dayari 57 (19 x 3)-dir. Yuxarida da qeyd etdiyimiz kimi, sura icindaki "qaf” suralarinin cami da 57-dir. "Qaf” surasindaki "qaf” harflarinin qeyd edildiyi ayalarin nomralarini toplayanda 19-un 42 qati olan 798 sayini alda edirik. 42 isa baslangic harflari arasinda "qaf” olan basqa bir suranin nomrasidir.
 "Nun” harfi yalniz 68-ci suranin avvalinda qeyd edilir. Bu suradaki "nun” harflarinin cami 133 (19 x 7)-dur. Sura nomralari 19-un qati olan suralarinaya saylarini ("Bismillah” da daxil olmaqla) toplayanda 266 (19 x 4) alinir.
"Ya” va "sin” harflari "Yasin” surasinin avvalinda movcuddur. "Sin” harfi "Yasin” surasinda 48 dafa qeyd edildiyi halda "ya” harfi 237 dafa qeyd olunub. Bu iki harfincami 285 (19 x 15)-dir. Yalniz bir sura - 7-ci sura "alif”, "lam”, "mim”, "sad” baslangic harflari ila baslayir. "alif” harfi bu surada 2529 dafa, "lam” harfi 1530 dafa, "mim” harfi 1164 dafa va "sad” harfi 97 dafa qeyd edilmisdir.
 Bu qayda ila 4 harf bu surada birlikda 5320 dafa qeyd edilir: 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 (19 x 280). "alif”, "lam”, "mim” harflari arab dilinda an cox istifada edilan harflardir. Bu harflar bir yerda 6 suranin- 2, 3, 29, 30, 31 va 32-ci suralarin avvalinda yer almislar. Bu 3 harf 6 suranin har birinda cami 19-un qati olaraq qeyd edilmisdir. Carga ila [9899 (19 x 521), 5662 (19 x 298), 1672 (19 x 88), 1254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu uc harfin 6 surada birlikda qeyd edildiyi yerin sayi 19874 (19 x 1046)-dur. "alif”, "lam”, "ra” baslangic harflarinin10, 11, 12, 14 va 15-ci suralarda birlikda qeyd edildiklari yerlarin sayi 2489 (19 x 131), 2489 (19 x 131), 2375 (19 x 125), 1197 (19 x 63) va 912 (19 x 48)-dir. "alif”, "lam”, "mim”, "ra” baslangic harflarinin birlikda qeyd edildiyi yer 1482 (19 x 78)-dir. "alif” harfi 605 dafa, "lam” harfi 480 dafa, "mim” harfi 260 dafa va "ra” harfi 137 dafa qeyd edilmisdir. "Kaf”, "ha”, "ya”, "ayn”, "sad” baslangic harflari ancaq bir surada - 19-cu surada qeyd edilmisdir. "Kaf” harfi bu surada 137 dafa, "ha” harfi 175 dafa, "ya” 343 dafa, "ayn” 117 dafa va "sad” harfi 26 dafa qeyd edilmisdir. 5 harfin cam olaraq qeyd edildiyi yerlarin sayi 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)-dir. Bu movzudaki basqa qeydlar isa beladir.
Butun Quranda: -"atiu” (itaat edin) kalmasi 19 dafa; -"abd” (qul, banda), "abid” (qulluq edan) va "ibadat” kalmalari isa cami 152 (8 x 19) dafa qeyd edilir.
Allahin adlarindan asagida numuna kimi verilan bazilarinin sayinin abcad dayari da 19-un qatlaridir.
- "Vahid” (tak) 19 (19 x 1)
- "Cami” (toplayan) 114 (19 x 6)
Категория: Quran mocuzalari | Просмотров: 1635 | Добавил: esmaul-husna | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
  • DINIM.TK
  • DINIM.TK
  • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

    esmaul-husna saytlar qrupu© 2019