Cuma axsami, 22.03.2018, 09:01
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi
Главная » 2010 » Avqust » 7 » Abu Bakr - Siddiq
18:54
Abu Bakr - Siddiq
Hazrati Abu Bakr Siddiq Hazrati Mahammadin (s.a.v.v.) an samimi dostu idi. Makkalilar arasında Abu Bakrin nüfuz va hörmati çox, etibarı sonsuz idi. O, çox varlı bir tacir idi. Alicanab olduğu üçün, hamyerlilari onu sevar va hörmat edardilar. Peyğambarimizdan(s.a.v.v.) iki yaş kiçik idi. Bir-birlarila çox samimi dost idilar. Hazrati Peyğambari(s.a.v.v.) axtaran Abu Bakirin dükanında tapardı. Ela bu samimiyyata göra Hazrati Mahammad ailadan alava, kanardan ilk olaraq Abu Bakri islamiyyata davat etdi. O da heç taraddüd etmadan iman edarak islamiyyata girdi. Çünki Hazrati Mahammadin(s.a.v.v.) samimiyyatina inanırdı. Hazrati Mahammad(s.a.v.v.) onu bütlari tark edarak, Allaha ibadata davat edirdi. Burada taraddüd edacak na var idi? Bütlara ibadatdan hansı ağıllı ruh hazz, hansı könül zövq alardı? Hazrati Mahammad(s.a.v.v.) onu qalb va ruh tamizliyina davat edirdi. Bu har yüksak ruhun seva-seva qabul edacayi bir şey idi. Abu Bakir axtardığını tapmışdı. Darhal müsalman oldu. Abu Bakrin islamiyyata girmasi ila Hazrati Mahammad (s.a.v.v.) özüna böyük bir arxa qazandı. Abu Bakrin hümmati ila çoxları islamiyyata girmişdi. Abu Bakirin onları sahv yola düşürmayacayindan arxayın idilar. İnandığı adamları, samimi dostlarını o da yaxın bir qayğıkeşlikla, atrafa hiss etdirmadan davata başladı. Hazrati Osman ibni Affan, Abdürrahman ibni Avf, Talha ibni Ubeydullah, Sad ibni Abu Vakkas, Zübeyr ibni Avvam onun sayasinda müsalman oldular. Yena onun ümmatila Abi Ubeyda ibni Carrah, Said ibni Zeyd, Habbab ibni Arat, Abdullah ibni Masud, Osman ibni Mazun, Suheybi Rumi, Arkam İslam nuruna qovuşmuşdular. Onlardan hansı islamı qabul etmaya qarar versa, Hazrati Peygambarin(s.a.v.v.) hüzuruna gedar, Ondan dini talimat alardı. İlk Müsalman olanlar bela sıralanır: Hazrati Xadica, Hazrati Ali, Hazrati Zeyd, Hazrati Abu Bakr. Bazi ravayatlara göra ilk müsalman olma masalasinda ixtilaflar görünsa da, onları bela izah etmak mümkündür. Qadınlardan ilk müsalman olan Hazrati Xadica, ganclardan ilk müsalman olan Hazrati Ali(e), kölalardan ilk müsalman olan Zeyd, kişilardan ilk müsalman ilan da Hazrati Abu Bakr Siddiqdir. Müxtalif sabablara göra ilk müsalman adlandırıla bilan dörd müsalman vardır.
(Ey möminlar!) Agar siz ona (Peyğambara) kömak etmasaniz, Allah ona kömak göstarmiş olar. Neca ki, kafirlar onu (Makkadan) iki nafardan biri (ikinin ikincisi) olaraq çıxartdıqları, har ikisi mağarada olduğu va öz dostuna: "Qam yema, Allah bizimladir!”–dediyi zaman (göstarmişdi). O vaxt Allah ona bir arxayınlıq (rahatlıq) nazil etmiş, onu sizin görmadiyiniz (malaklardan ibarat) asgarlarla müdafia etmiş, kafirlarin sözünü alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü (kalmeyi-şahadat) ucadır. Allah yenilmaz qüvvat, hikmat sahibidir! (Tövba, 9/40)
 Çox böyük taqva sahibi olan Abu Bakr Mahammadin(s.a.v.v.) üçüncü zovcasi Aişanin atasıdır. O, peyğambarin (s.a.v.v.) vafatından sonra müsalmanlarin ilk xalifasi oldu. Abu Bakr Peyğambarin (s.a.v.v.) yanında dafn olunmuşdur. Mazarı Madinada Peyğambar mascidindadir.
Категория: Sehaba-plus | Просмотров: 773 | Добавил: esmaul-husna | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2  
Eger bu semimi dost heqiqi dost idise, neye gore Peygamberimizin (s) vedesine emel etmayib, Peygamberimizin bedeninin qusl vaxti Beni-Saqifede meshveret-meslehet edib xelifeliye can atdi? Peygamberin (s) heqiqi xelifesini qandallanmish veziyyete suruye-suruye huzurune getizdirib beyat etmaya emr verdi?
P.S. Ebu Bekre ilk beyat edan Sheytan olmushdur. Tarix kitablarini oxuyun!

1  
Cox gozal va obyektiv.

Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
  • DINIM.TK
  • DINIM.TK
  • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

    esmaul-husna saytlar qrupu© 2018