Sanba, 20.10.2018, 22:47
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi
Главная » 2010 » Avqust » 18 » Hadis elmlari
18:38
Hadis elmlari
Hadis elmlari;

1) Rivayatul-hadis elmi: Peyğambarin (s.a.s) sünnatini (hadislari) toplayan, naql edan elm.
2) Dirayatul-hadis elmi: Hadislarin sahihlik vaziyyatini müayyanlaşdirmak, sanad va matnlarin vaziyyatlarini anlamağa imkan veran elmdir.
3) Carh va Ta'dil elmi: Sahabalari çıxmaq şarti ila bütün hadis ravilarinin doğruluq va onlara güvanilacayini araşdıran bir elmdir. Ümumi olaraq ravilar adlarına va künyalarina göra sıralanır va har birinin hayatı, kimlardan hadis ravayat etdiyi, kimlara hadis naql etdiyi, ravilar arasındakı yeri, adalat va doğruluq vaziyyatlari , onun haqqında hadisçilarin fikirlari ifada edilir.
4) Ravilar tarixi elmi: Hadis ravayati baxımından ravilarin tarcümeyi-hallarını veran elmdir. İbn Sa'dın «Tabaqat», Buzarinin «Tarix», İbn Hacarin «Al-İsaba» asarlari bu elmin an mahşur qaynaqlarındandır.
5) Hadislarin varid olma sabablari elmi: Hadislarin söylaniş sabablarini müayyan etmaya çalışan elmdir. Hadislarin daha yaxşı başa düşülmasi üçün Süyutinin «Al-Lüma» adlı asari vardır.
6) Qaribul-Hadis elmi: Hadis matnlarinda keçan az işlanildiyi va arabcaya sonradan girdiyi üçün başa düşülmasi çatin olan kalmalarin açıqlanması bu elmin mövzusunu taşkil edir.
7) İlalül-Hadis: Har kasin aşkar eda bilmayacayi, lakin hadis alimlarinin müayyan eda bilacayi va hadisin sahihliyina angal olan gizli qüsurları araşdıran bir elmdir. Ahmad bin Hanbalin «Kitabul-İlali» bunlardandır.
8) Muxtaliful-hadis elmi: Bu elm aslinda olmadığı halda, xarici görünüşü baxımından aralarında mübahisa var kimi görünan hadislari ala alır, görünan bu mübahisani aradan qaldırır.
9) Nasx va Mansux elmi: Biri digarinin hökmünü ortadan qaldıran hadislardan bahs edan elmdir. Bu sahanin an önamli qaynağı Haziminin «Al-İ'tibar» adlı asaridir.
Категория: Hadisi-kitab | Просмотров: 521 | Добавил: esmaul-husna | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
  • DINIM.TK
  • DINIM.TK
  • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

    esmaul-husna saytlar qrupu© 2018