Sanba, 20.10.2018, 22:57
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi
Главная » 2010 » Avqust » 21 » "Nahcul-belağa" kitabinda istifade olunan edebiyyatlar
22:35
"Nahcul-belağa" kitabinda istifade olunan edebiyyatlar
Islam dunyasinin novbati gozal incisi "Nahcul-belağa" kitabi. Islamin ahli-shia qoluna maxsus musalmanlarin hadis kitablarindan biri olan "Nahcul-belağa" haqda bir dafa yazmisdiq. Indi isa Ahli-shianin esas kitablarindan biri olan "Nahcul-belağa"da istifada olunan adabiyyatlar haqda yaziriq. Razi bu kitabi yazarkan hansi kitablara , naya istinad edib? O bu kitabi yazarkan duz 61 kitabdan istifada edib.
Seyyid Razinin an boyuk asari "Nahcul-belağa" kitabinda istifade olunan edebiyyatlarin siyahisi:
 1.  Masudinin (vafati 303-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 56 il əvvəl) İsbatul-Vəsiyyə kitabi
 2. Əbu Hənifə Dəynurinin (vafati 209-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 29 il əvvəl) Əlixbarul-Təval kitabi
 3. İbni Dəridin (vafati 321-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 28 il əvvəl) Əl-İştiqaq kitabi
 4.  Baqəlaninin (vafati 372-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 28 il əvvəl) E`cazul-Qur`an kitabi
 5. Səduqun (vafati 281-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Kəmalud-Din kitabi
 6. Əbul-Fərəc İsfahaninin (vafati 356-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 3 il əvvəl) Əğani kitabi
 7.  Zuccacinin (vafati 329-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 30 il əvvəl) Əmani kitabi
 8. İbni Qətibə (vafati 276-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 83 il əvvəl) Əlimamətu vəs-siyasə kitabi
 9.  Əbu Həyyan Tuhidi (vafati 280-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Əlimtina`u vəlməvanisə kitabi
 10.  Bəlazərrinin (vafati 279-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 80 il əvvəl) Ənsabul-əşraf kitabi
 11.  Əbuhilalul-Əskərinin (vafati 395-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 5 il əvvəl) Ələvail kitabi
 12.  Əbu Osmanul-Cahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 103 il əvvəl) Əlbəxla kitabi
 13. İbni Mö`təzin (vafati 296-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 63 il əvvəl) Əlbədi` kitabi
 14.  Əs-Səffarin (vafati 290-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 69 il əvvəl ) Bəsairud-dərəcat kitabi
 15. İbnul-Fəqihin (vafati 200-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 59 il əvvəl) Əlbuldan kitabi
 16.  Əlcahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 103 il əvvəl) Əlbəyan vət-Təbyin kitabi
 17. Yə`qubinin (vafati 284-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 75 il əvvəl) Ət-Tarix kitabi
 18. İbni Şubə Hərraninin (vafati 380-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Tuhəful-Uqul kitabi
 19.  Əbu Həyyan Tuhidinin (vafati 380-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Əlbəsair vəz-Zəxair kitabi
 20. Əl`əbaşinin (vafati 200-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 59 il əvvəl) Təfsir kitabi
 21. Səduqun (vafati 381-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 19 il əvvəl) Tuhid kitabi
 22. Səduqun (vafati 381-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 19 il əvvəl) Səvabul-Ə`mal kitabi
 23. Mədaininin (vafati 225-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 124 il əvvəl) Əl-Cəməl kitabi
 24.  Vaqidinin (vafati 207-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 152 il əvvəl) Əl-Cəməl kitabi
 25. Əl-Kəlbinin (vafati 604-cü ildə - S.Rəzinin viladətindən 152 ya155 il əvvəl) Cuhratuul-Ənsab kitabi
 26. Əbuhilal-Əskərinin (vafati 395-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 5 il əvvəl) Cuhratuul-Əmsal kitabi
 27.  Nəsainin (vafati 303-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 52 il əvvəl) Xəsais kitabi
 28. İbrahim ibni Hilal Səqəfinin (282-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 76 il əvvəl) Əl-Xutubul-mö`rəbat kitabi
 29.  Zeyd ibni Vəhəb Cohninin (vafati 96-cı ildə - S.Rəzinin viladətindən 263 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 30.  Əbi Müxəffəf ibni səlim Əzdinin (vafati 157-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 202 il əvvəl) Xutbətuz-Zəhra liƏmirəl-möminin kitabi
 31. Vaqidinin (vafati 207-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 152 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 32. Nəsr ibni Məzahimin (vafati 202-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 157 il əvvəl) Xutub Əli kitabi
 33. Əbu Munzəril-Kəlbinin (vafati 205-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 154 il əvvəl) Xutub Əli kitabi
 34. Əl-Mədaininin (vafati 225-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 134 il əvvəl) Xutub Əli və kotobe ila `imalə kitabi
 35. İbnil-Xalidil-Xərrazil-Kufinin (vafati 310-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 49 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 36.  Əl-Qazi Nu`man Əl-Misrinin (vafati 363-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 37 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 37. Əl-Qazi Nu`man Əl-Misrinin (vafati 363-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 37 il əvvəl) Də`aimul-İslam kitabi
 38. Ət-Təbərinin (vafati 210-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 49 il əvvəl) Dlailul-İmamə kitabi
 39.  Əl-Kuleyninin (vafati 325-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 34 il əvvəl) Ruzətul-Kafi kitabi
 40. İbni Sə`id Əskərinin (vafati 382-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 18 il əvvəl) Əz-Zəvaciru vəl-Məva`iz kitabi
 41. Əl-Cludinin (vafati 332-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 27 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 42. İbrahim ibnil-Huseynil-Muhəddisin (vafati 281-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 78 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 43.  Nəsr ibnil-Məzahimin (vafati 202-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 157 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 44. İbni Sə`din (vafati 230-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 129 il əvvəl) Ət-Təbəqatul-Kubra kitabi
 45. İbni `əbdu Rəbihin (vafati 328-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 31 il əvvəl) Ələqdul-Fərid kitabi
 46.  İbni Salamin (vafati 223-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 136 il əvvəl) Ğəribul-Hədis kitabi
 47.  İbni Qətibənin (vafati 276-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 83 il əvvəl) Ğəribul-Hədis kitabi
 48. Əl-Mubərrədin (vafati 258-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 101 il əvvəl) Əlfazil kitabi
 49. İbni Ə`səmin (vafati 313-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 45 il əvvəl) Əlməftuh kitabi
 50.  Bəlazərrinin (vafati 279-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 80 il əvvəl) Ftuhul-buldan kitabi
 51. Ət-Tənucinin (vafati 283-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 16 il əvvəl) Əl-fərəc bə`dəş-şiddət kitabi
 52. Əbu Talibil- Məkkinin (vafati 286-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 13 il əvvəl) Quvvətul-qəlb kitabi
 53.  Əl-Əzdil-Bəsrinin (vafati 285-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 73 il əvvəl) Əlkamil kitabi
 54. Əl-Sə`ləbin (vafati 291-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 68 il əvvəl) Əlməcalis kitabi
 55.  Əl-Bərqinin (vafati 273-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 85 il əvvəl) Əlməhasin kitabi
 56. Əl-Cahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 104 il əvvəl) Əlməhasin vəl-əzdad kitabi
 57. Əl-Zəhir ibni Bukanin (vafati 256-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 106 il əvvəl) Əl-Muvəffəqiyyat kitabi
 58.  Əl-Mərzbaninin (vafati 377-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 23 il əvvəl) Əl-Muvəffəq kitabi
 59. Əbu Cə`fər Muhammad ibni Əbdullahul-Mu`təzlinin (vafati 240-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 119 il əvvəl) Nəqzul-Osmaniyyə kitabi
 60. Əl-Cəhşiyarinin (vafati 331-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 28 il əvvəl) "Əl-Vuzərau vəl-kitab” kitabi
 61. Əl-Kəndinin (vafati 350-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 9 il əvvəl) Əl-Vulat vəl-Qəza kitabi
Категория: Hadisi-kitab | Просмотров: 1148 | Добавил: esmaul-husna | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Sonra da deyirlar ki, Razi bu kitabi ozundan yazib bes bu 61 kitabi kim yazib? Bu smeqala coxlarina cavabdir.

Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
 • DINIM.TK
 • DINIM.TK
 • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

  esmaul-husna saytlar qrupu© 2018